Obiady, kolacje, imprezy okolicznościowe, wesela

Konferencje, noclegi

Projekty z UE

Fundusze UE

DAMIAN BUDNY ZAJAZD „MAT”

realizuje projekt, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn:

Poprawa efektywności w szczególności poprzez uruchomienie dodatkowej działalności cukierniczo - cateringowej oraz zmiany poprawiające jakość oraz konkurencyjność świadczonych usług celem zachowania zatrudnienia.

Celem projektu jest: poprawa konkurencyjności działania, poprzez rozszerzenie zakresu usług – uruchomienie cukierni i cateringu, podniesienie jakości dotychczas świadczonych usług oraz stworzenie warunków dla wzrostu i zachowania zatrudnienia.

Planowane efekty: uruchomienie dodatkowych usług, poprawa warunków i efektywności działania

Wartość projektu: 982 084,78 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 598 384,30 PLN

 

Program regionalny

Program regionalny

Copyright © 2015 GOGLER