Obiady, kolacje, imprezy okolicznościowe, wesela

Konferencje, noclegi

Trasy rowerowe

Zróżnicowane ukształtowanie terenu i rozległe tereny rolnicze oraz leśne to główne walory miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny. Prowadzi tędy 5 rowerowych tras wytyczonych w oparciu o projekt „Rowerem po Śląsku”. Projekt został opracowany na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przez teren sołectwa Bełk biegną 2 spośród tych pięciu tras: trasa nr 2 i trasa nr 291.

 

 

Trasa nr 2

 

kolor znakowania: żółty

przebieg: Jaśkowice - Czerwionka - Malenie - Leszczyny

długość na terenie gminy: 7,1 km

 

Trasa ma docelowo prowadzić z Katowic do Krnova w Czechach przez Mikołów, Orzesze, Czerwionkę-Leszczyny, Rybnik, Racibórz. Na dzień dzisiejszy tylko niektóre odcinki tej trasy są oznakowane. Szlak biegnie brzegiem lasu pod górą Ramża, dalej przy stacji kolejowej w Leszczynach. Umieszczona w parku w Leszczynach rzeźba upamiętnia śmierć więźniów oświęcimskich, którzy w liczbie 380 zostali rozstrzelani. Egzekucja miała miejsce w styczniu 1945 roku.

 

Trasa nr 291

 

kolor znakowania: niebieski

przebieg: Ornontowice - Dębieńsko Wielkie - Bełk - Palowice - Woszczyce

długość na terenie gminy: 12,6 km

 

Polne drogi z Ornotowic prowadzą do Dębieńska Wielkiego. Jest to dzielnica, w której mieści się kościół z początku XIX wieku oraz ruiny dworku. Trasa na południe aleją kasztanową prowadzi przez las porastający najwyższe wzniesienie regionu – Ramżę. Za lasem stykają się na jednym odcinku obie trasy, dalej jest niestrzeżony przejazd kolejowy, a następnie Bełk i jego zabudowania gospodarcze. Po lewej stronie dostrzec można drewniany kościółek z 1753 roku. Dalej należy przejechać drogę Rybnik-Katowice, następnie przez przysiółki Marynów i Laskowiska do jechać do Palowic, gdzie znejduje się kolejny kościółek, który warto zobaczyć. Ten drewniany obiekt pod wezwaniem Świętej Trójcy z 1593 roku przeniesiono do Palowic z Leszczyn w 1981 roku. Na dalszych odcinkach trasa wiedzie leśnymi drogami do Woszczyc, które stanowią zwieńczenie trasy. W Woszczycach obejrzeć warto dziewiętnastowieczny pałacyk neobarokowy oraz kościół.


 

Program regionalny

Program regionalny

Copyright © 2015 GOGLER