Obiady, kolacje, imprezy okolicznościowe, wesela

Konferencje, noclegi

Odkryj Bełk na Szlaku Architektury Drewnianej

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź 

na realne potrzeby”

 

Zajazd MAT Damian Budny jest Beneficjentem projektu pod nazwą „Odkryj Bełk na Szlaku Architektury Drewnianej dzięki nowej jakości oferty Zajazdu MAT po przebudowie” o wartości 698.925,00 zł i wartości dofinansowania 199.982,25 zł.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu III Turystyka, poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa, typ: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

 

Projekt obejmuje 4 grupy działań kwalifikowanych: 

1.remont kuchni z wymianą jej wyposażenia (piec konwekcyjny, kuchnia gazowo-elektryczna, okap), remont wc i zaplecza;

2.dobudowanie i modernizację bazy noclegowej firmy o pełne węzły sanitarne w każdej łazience;

3.powiększenie szamba;

4.wymianę dachu i odnowę elewacji.

 

Celem jest zapewnienie każdemu turyście (zmotoryzowanemu, rowerowemu, pieszemu) przyzwoitego noclegu w dostępnej cenie, aby zatrzymać go na dłużej niż 2 godziny, pozwalając Odkryć Uroki Bełku - tak nazwaliśmy nowy pakietowy produkt turystyczny, który będzie oferowany touroperatorom od roku 2013, a którego Zajazd MAT jest kluczowym elementem w zakresie noclegu i aprowizacji.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:

2011-01-01 do 2013-08-31

 

Projekt współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 

Program regionalny

Program regionalny

Copyright © 2015 GOGLER